CONTOH CONTOH KATA SAMBUTAN SINGKAT DARI KETUA PANITIA

Dalam sebuah acara tidak akan lepas dari yang dinamakan kata sambutan. Biasanya kata sambutan tersebut disampaikan oleh seseorang yang memiliki kepentingan dalam acara itu, misalnya ketua panitia. Didalam kata sambutan yang disampaikan oleh ketua panitia biasanya akan mengandung ucapan terima kasih untuk semua tamu undangan, panitia, dan gambaran mengenai acara tersebut. Nah kali ini kami akan memberikan beberapa contoh kata sambutan singkat dari ketua panitia dalam beberapa acara. Yuk simak contohnya dibawah ini.

Contoh 1 : Kata Sambutan Ketua Panitia Dalam Acara Perpisahan Sekolah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Yang saya hormati, bapak kepala Sekolah.

Yang saya hormati, bapak ibu guru sekalian.

Serta yang saya cintai dan sayangi teman-teman seperjuangan sekalian.

Sebuah kehormatan bagi saya karena diberi kesempatan berdiri dan berbicara di depan teman-teman sekalian pada kesempatan ini. Hari ini adalah momen mengharukan bagi kita semua telah menghabiskan waktu kurang lebih tiga tahun bersama-sama. Hari ini menjadi momen perpisahan kita di bangku sekolah....(Ungkapkan harapanmu untuk teman-teman seperjuangan)

Terima kasih saya ucapankan kepada dewan guru yang telah mengajari kami, mendidik, dan mengayomi kita semua....(Ungkapan rasa terima kasih/doa dan harapanmu untuk guru-guru)

Selanjutnya, terimakasih juga kami ucapkan untuk adik-adik kelas yang telah bersama-sama kami dalam belajar....(Ungkapan rasa terima kasih/doa dan harapanmu untuk adik-adik kelas).

Sebelum mengakhiri kata sambutan ini, kami mohon maaf kepada semua pihak, apabila dalam perjalanan kami selama tiga tahun ini memiliki banyak kesalahan dan kekhilafan secara sengaja ataupun tidak.

Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kata sambutan kali ini, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh-Nya, terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.


Contoh 2 : Kata Sambutan Ketua Panitia Dalam Acara Pelantikan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ahamdulillirabbil 'alamin, was sholatu wassalamu 'ala, asyrofil ambiyaa iwal mursalin, wa a'laa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.

Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Sang Maha Esa, Allah SWT, yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara....(nama acara pengajian). Tak lupa shalawat dan salam marilah kita lantukan bagi jujungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Yang saya hormati bapak/ibu....

Yang saya hormati, bapak ibu....

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

(Sampaikan penggalan ayat atau hadist sesuai dengan tema pengajian)

Hadirin yang saya hormati,

(sampaikan pula isi/makna ayat tersebut disesuaikan dengan tema pengajian)

Saudara dan hadirin yang saya hormati, saya selaku ketua panitia....(nama pengajian) mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat bapak kyai....(nama penceramah) yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Beliau merupakan....(Mengenalkan informasi tentang penceramah).

(Menyebutkan detail acara yang diselenggarakan seperti jumlah peserta, dana atas diselenggarakan acara, dan lain sebagainya)

Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mensukseskan acara ini, baik dari segi material maupun tenaga. Terakhir saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini, dan kepada Allah saya mohon ampun.

Demikianlah kata sambutan dari saya pada hari ini. Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyhadu Alla Ilaaha Ila Anta. Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Contoh 3 :

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ahamdulillirabbil 'alamin, was sholatu wassalamu 'ala, asyrofil ambiyaa iwal mursalin, wa a'laa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.

Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Tak lupa shalawat dan salam marilah kita lantukan bagi jujungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Izinkan saya di sini sebagai ketua panitia acara................untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam prosesi pembukaan ............ yang akan dilakukan sebentar lagi.

Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu ............. selaku pimpinan..........., yang telah berkesempatan hadir dalam acara .............kali ini.

Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu .......... sebagai .........., dan pihak-pihak lain yang telah menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kami

Untuk panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Kita bisa menghargai kelebihan dan kekurangan dari acara ini, dan semoga apabila ada yang yang tidak berkenan mohon dimaafkan.

Melalui kata sambutan ini saya selaku ketua panitia acara, mengucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan yang telah memberikan kontribusinya ada pengembangan program ..........
Demikian kata sambutan kali ini,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nah itulah beberapa contoh kata sambutan yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di ulasan dan contoh kata sambutan lainnya. Terima Kasih.

Subscribe to receive free email updates: